card

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан хэрэглэгч бүсгүйчүүдийг гарын бэлгээр урамшууллаа.

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Шунхлай компани ШТС-1, ШТС-29, ШТС-30 салбаруудаар үйлчлүүлсэн тус бүр 8 хэрэглэгч бүсгүйчүүдийг гарын бэлгээр урамшууллаа.

Contact Seller